Gratis verzending wereldwijd op alle tapijten

ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt: 1 maart 2020

1. Inleiding

1.1 Welkom bij de RUG-Republiek Algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website op www.therugrepublic.eu (hierna aangeduid als "TRR-website"). U stemt ermee in om te accepteren en gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden door toegang te krijgen tot de website en / of het plaatsen van een bestelling van aankoop van producten die worden vermeld op de TRR-website. Ongeacht of u of u ervoor kiest om bij ons te registreren of een bestelling bij ons te plaatsen, bevestigt u uw acceptatie van deze algemene voorwaarden bij het bezoeken van de website.

1.2 U hebt toegang tot de meeste pagina's van de website zonder uw gegevens bij ons te registreren. Bepaalde gebieden van de website zijn alleen toegankelijk na registratie door de bezoeker.

1.3 Lees en vertrouw jezelf met deze algemene voorwaarden en als u ze niet accepteert, gebruik dan niet de website.

1.4 Opmerking: Dit document vormt een "elektronische registratie" in het kader van de bepalingen van de Informatietechnologiewet, 2000 en de gewijzigde bepalingen met betrekking tot elektronische records in verschillende statuten zoals gewijzigd door de Informatietechnologie Act, 2000. Dit elektronische record wordt gegenereerd door een computer systeem en vereist geen fysieke of digitale handtekeningen.

2. Uw verplichtingen

2.1 In deze algemene voorwaarden, en in het kader van een geregistreerde gebruiker of waar het context vereist, bedoelt de term 'u' elke natuurlijke of rechtspersoon die overeengekomen is om lid te worden van de website door registratiegegevens te verstrekken tijdens het registreren van registratie Op de website, of surft de website zonder registratie.2.2 U accepteert dat de RUG-Republiek het recht heeft om deze algemene voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u te wijzigen en bijgevolg stemt u ermee akkoord deze algemene voorwaarden periodiek en / of voorafgaand aan elk online bezoek of aankoop van de TRR-website te herzien. Bepaalde bepalingen van deze algemene voorwaarden kunnen worden vervangen door uitdrukkelijk aangewezen juridische kennisgevingen of termen die zich op bepaalde pagina's van de TRR-website bevinden die deze algemene voorwaarden alleen in die mate zullen overschrijven. In dat geval blijven de andere bepalingen en bepalingen hierin volledig van kracht. Als u geen dergelijke uitdrukkelijk aangewezen juridische kennisgevingen en voorwaarden wilt accepteren, moet u het gebruik van de TRR-website stopzetten.

2.3 U stemt ermee in dat de RUG-Republiek in geen geval aansprakelijk is voor eventuele directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit of op welke manier dan ook met het gebruik van de TRR-website of voor de vertraging of onvermogen om de website te gebruiken , of voor informatie, producten en diensten verkregen via de TRR-website of anderszins voortvloeien uit het gebruik van de TRR-website, op basis van contract of strikte aansprakelijkheid of een andere wet of anderszins.

3. Registratie en andere verplichtingen

3.1 Als een nieuwe geregistreerde gebruiker zijn deze algemene voorwaarden effectief en bindend op uw 'acceptatie'. 'Acceptatie' betekent uw bevestigende actie bij het vullen van uw registratiegegevens en op de knop 'Doorgaan' als op de registratiepagina. Als u deze algemene voorwaarden niet accepteert, vult u uw registratiegegevens niet in of klikt u op "Doorgaan" op de registratiepagina.

3.2 U herkent dat uw geregistreerde gegevens voor het verwerken van uw online inkooporder en voor aanvullende diensten of producten die van tijd tot tijd door de RUG-Republiek kunnen worden aangeboden. U geeft de RUG-Republiek toe om dergelijke gegevens te behouden en om de gegevens te verzenden naar zijn verschillende verkooppunten / kantoren of aan partijen, die dergelijke diensten of producten verschaffen; In welk land kunnen ze zich bevinden. U erkent dat de RUG-Republiek en / of de gekozen partners contact met u kunnen opnemen via e-mail of andere middelen voor uw bestelling of wijzigingen of wijzigingen in de bestelling of voor promotionele doeleinden. Details van deze omstandigheden zijn te vinden in het â € œPrivacybeleidâ € document dat te vinden is op de TRR-website.

3.3 U bent verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van uw gebruikers-ID en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer, computersysteem en computernetwerk, en u bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die optreden onder uw gebruikers-ID en wachtwoord.

3.4 U stemt ermee in om nauwkeurige, waar en volledig bijgewerkte informatie van uzelf te bieden, zoals gevraagd door de RUG-Republiek op het moment van registratie en / of van tijd tot tijd. Mocht u gegevens of informatie verstrekt die de RUG Republiek reden heeft om te geloven dat het onjuist, onnauwkeurig of onvolledig is, heeft de RUG-REPUBLIEK het recht om uw account / lidmaatschap te beëindigen of te schorsen en u toegang te krijgen tot de TRR-website.

3.5 Bij het gebruik van de website gaat u ermee akkoord dat u niet:

een. weglaten, verwijderen, smeden of verkeerde voorgaande informatie;

b. impersonaat elke persoon of entiteit, of ten onrechte staat of anderszins verkeerd voorstellen van een aansluiting met een persoon of entiteit;

c. deelnemen aan activiteiten die bedoeld zijn om identiteit of contactgegevens in te houden of mantel te houden;

d. Stuur lastig en / of bedreigende berichten naar de RUG-Republiek;

e. POST OMDELDISCHE ANTWOORDEN OP INTERACTEERDE FUNCTIES OF FUNCTIES VAN DEZE SITE OF

f. Neem deel aan 'Overstroming', d.w.z. ICMP-overstromingen en postbomboming (het verzenden van grote hoeveelheden e-mail herhaaldelijk naar het e-mailadres van de RUG-Republiek)

3.6 U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor uw eigen communicatie en dat u geen inhoud zult plaatsen, verspreiden of verzenden dat:

een. Inbreuk maken op of schendt het auteursrechten, handelsmerk, het handelsgeheim, het octrooi of ander eigen ingesteld recht, maar niet beperkt tot, met behulp van materiaal van derden, het onderwerp van het auteursrecht, zonder dat ze worden beschermd een handelsgeheim in overtreding van een geheimhoudingsplicht;

b. U hebt niet het recht om te verspreiden of te verzenden, of contractuele of fiduciaire relaties; of

c. Bevat persoonlijk identificeerbare informatie die bij minderjarigen behoort.

d. Posts, verspreiden of zendt elke worm, virussen of andere schadelijke, ontwrichtende of destructieve bestanden, code of programma's op de TRR-website;

e. Pogingen om veiligheidsmaatregelen te penetreren van de website, de service of het verkrijgen of omzeilen van gebruikers-ID / wachtwoorden;

4. Geschiktheid

4.1 U zult de website alleen gebruiken als u bevoegd bent om een ​​juridisch bindend contract aan te gaan onder de bepalingen van de Indiase contractwet, 1872. Als u een minor bent en als u producten door de TRR-website wilt kopen, kunt u dit doen uw wettelijke voogd of ouders die zichzelf hebben geregistreerd als geregistreerde gebruikers van de website. De RUG-Republiek behoudt zich het recht voor om uw lidmaatschap te beëindigen zonder redenen toe te wijzen.

5. Uw online bestelling / betaling

5.1 U accepteert dat bij het online bestellen van producten van de TRR-website die u geacht een bestelling te hebben geplaatst bij de RUG-Republiek voor de aankoop van de opgegeven producten. U herkent dat u producten alleen via de TRR-website kunt kopen via uw lidmaatschapsaccount en alle online betalingen worden alleen geaccepteerd via geldige en geautoriseerde creditcards / betaalpassen. De website Secure Server Software (SSL) -technologie versleutelt alle geregistreerde gegevens, inclusief uw naam, adres, credit / debit ("kaart") details en telefoonnummers en zorgen voor 100% veiligheid in de online transacties die u op de website maakt.

5.2 Tijdens het aankoopproces op de website wordt u op de juiste manier door verschillende stadia geleid om uw producten te kiezen om uw betaling en gekochte items te bevestigen.

5.3 De RUG-Republiek behoudt zich het recht voor om te weigeren een transactie te verwerken om welke reden dan ook of weigert service aan iedereen op elk moment naar eigen goeddunken. De RUG-Republiek is niet aansprakelijk voor u of een derde partij voor het opnemen / toevoegen / wijzigen van producten op de TRR-website.

6. LEVERING

6.1 Nadat u een geldige online aankoop van producten van de website hebt gedaan, zal de RUG Republiek daarna een bevestigingsmail naar uw geregistreerde e-mailadres verzenden die u informeert over de geplande datum van levering van uw tapijten.

6.2 Als uw pand binnen een gated en / of hoogbouwcomplex bevindt, gaat u ermee akkoord om adequate regelingen voor een soepel vervoer door de vervoerder van een dergelijke hoofdpoort van het complex tot aan de deur, ongeacht de vloer van uw pand. U stemt ermee in om ervoor te zorgen dat de toegang geschikt is voor de levering van de tapijten naar uw gewenste locatie. De RUG-Republiek accepteert geen annulering door u op het moment van levering op grond van de toegang tot de gewenste locatie is niet mogelijk (bijv. Doorweg te kleine, onvoldoende ruimte om de tapijten door het pand te manoeuvreren door het pand, weg ontoegankelijk voor bestelwagen, enz. ), Onder voorbehoud van uw algemene recht op annulering onder de annuleringsclausule. Voordat u bestelt, bent u verplicht om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte is om uw gekochte tapijten te nemen via elke deuropeningen en ramen van uw pand, die kennis nemen van eventuele beperkte doorgangen, trappen en ongemakkelijke bochten.

6.3 De RUG-REPUBLIEK zal er alles aan doen om leveringen op de opgegeven datum uit te voeren. De leverdatum aan u is een schatting die te goeder trouw wordt gegeven. Als de RUG-Republiek vervolgens vindt dat de schatting onnauwkeurig is, zal de RUG-Republiek streven om u te informeren met het gebruik van de geregistreerde contactnummers en / of e-mailadres uit uw geregistreerde gegevens.

6.4 Als uw gekochte tapijten langer dan een week bij het RUG-Republiek Warehouse blijven gedurende welke tijd u faalt om levering / herlevering te accepteren (ondanks de RUG-Republiek die u heeft gecontacteerd om dit te doen), behoudt de RUG-Republiek het recht om uw recht op te nemen bestellen en behouden tot 25% van de bestelwaarde.

6.5 Alle aankopen van tapijten van u van de website worden op grond van een zendingscontract uitgevoerd. U gaat ermee akkoord dat de titel aan dergelijke gekochte goederen u doorgeeft zodra de goederen worden afgeleverd door de RUG-Republiek aan de vervoerder voor levering aan u voor de deur. U stemt ermee in dat de vervoerder van de gekochte goederen aan uw gebouwen uw agent is.

7. Korte levering, defecte goederen of beschadigde goederen

7.1 Op het moment van levering moet u een visuele inspectie van de tapijten uitvoeren voordat u ondertekent om te verklaren dat u uw goederen in goede staat hebt ontvangen. Om uw interesse te beschermen, elke claim die u heeft gemaakt met betrekking tot korte bezorging en / of beschadigde en / of defecte tapijten die worden aangetroffen bij levering of betreffende beschadigde of defecte goederen die op een later tijdstip worden aangetroffen, maar uiterlijk 7 (zeven) dagen vanaf de datum van levering, moet worden aangemeld bij de klantenservice van de RUG REPUBLIEK per e-mail op support@trrhome.com of telefonisch op 0120 4320111 & 0120 4222544. De RUG-Republiek aanvaardt geen claims voor schade veroorzaakt door u op elk moment .

7.2 De RUG-Republiek bevoel zich niet om de effecten van normale slijtage te dekken of schade veroorzaakt door ongeval, beweging, misbruik of verwaarlozing van de gekochte tapijten in uw pand.

8. Annulerings- en retourprocedure

8.1 U kunt uw bestelling annuleren binnen een periode van en in elk geval, uiterlijk, 2 (twee) dagen na de datum van aankoop.
De RUG-Republiek bevoel zich niet om de effecten van normale slijtage, of schade veroorzaakt door ongevallen, beweging, misbruik of verwaarlozing van de gekochte tapijten in uw gebouwen te dekken.

8.2 Als u ervoor kiest om uw bestelling te annuleren nadat uw tapijten zijn verzonden, is de volgende procedure van toepassing;

8.3 Als u ervoor kiest om om welke reden dan ook uw gekochte tapijten te retourneren, dient u contact op te nemen met de afdeling Customer Care of the Rug-Republiek die uw gekochte tapijten op te halen. De RUG-REPUBLIEK zal een passende inzamelingsheffing heffen, afhankelijk van de gekochte tapijten en uw locatie. U mag geen tapijten retourneren die al aan u zijn afgeleverd, voorbij een periode van 7 (zeven) kalenderdagen vanaf de datum van aflevering van de tapijten.

8.4 U wordt vergoed aan de creditcard waarmee u online voor de tapijten hebt betaald, na aftrek van de juiste collectie lading, zodra de tapijten in goede staat zijn ontvangen in de centrale distributiedepot van de RUG-Republiek. Voor alle andere betalingsmodi zullen de restituties worden uitgevoerd via cheque of NEFT-betaling, zoals van toepassing op het factuuradres.

8.5 Als het wordt gevonden door de RUG-Republiek dat de tapijten die door u zijn teruggestuurd, bevindt zich niet in een volledig verkoopbare toestand, dan behoudt de RUG-Republiek het recht voor om een ​​restitutie op dergelijke tapijt te weigeren, of intrekkend is van een bedrag dat kan worden afgetrokken tot 50 % van de oorspronkelijke verkoopprijs van de restitutiebedrag.

9. Productbeschrijving

9.1 Elk product dat u online hebt gekocht, wordt verkocht onderworpen aan de beschrijving van het product. De RUG-REPUBLIEK zal alle redelijke zorg ondernemen om ervoor te zorgen dat alle details, beschrijvingen en prijzen van producten die op de TRR-website worden getoond correct zijn op het moment dat de relevante informatie in het systeem is ingevoerd. Hoewel de TRR-website zo actueel mogelijk wordt gehouden, mag informatie inclusief productbeschrijving, op de website op een bepaald moment verschijnen, niet altijd de positie op het exacte moment dat u een bestelling plaatst.

9.2 De RUG-REPUBLIEK behoudt zich het recht voor om op elk moment producten van de TRR-website op te nemen en / of alle materialen / pagina's of inhoud te verwijderen of te bewerken op de TRR-website.

9.3 Werkelijke kleuren kunnen weinig verschillende formulierafbeeldingen op het web zijn vanwege de fotografiebeperkingen en verschillende scherminstellingen van computers / mobiele apparaten.

10. Elektronische communicatie

10.1 U stemt ermee akkoord dat uw gebruik van de TRR-website voor enig doel, maar niet beperkt tot, het verzenden van communicatie via e-mail of anderszins, informatie of gegevens, communicatie met de RUG-REPUBLIEK is via elektronische records en u instemt met het ontvangen van communicatie via elektronische records van periodiek of als en indien nodig. U accepteert die communicatie door de RUG-Republiek via koerier, post of elektronische middelen vormt de juiste service van kennisgeving of elektronische records.

11. Intellectuele eigendom

11.1 Sharda-export is de exclusieve eigenaar van het handelsmerk "The Rug Republic" evenals het gestileerde logo-script van de letters "De RUG-Republiek" met een unieke kleurencombinatie (aangeduid als "het handelsmerk") zoals afgebeeld op de website en in ander materiaal. De RUG-Republiek is in het proces van het registreren van het handelsmerk onder de handelsmerkwet, 1999 in verschillende klassen. De RUG-Republiek heeft ook het exclusieve auteursrecht op de ontwerpen van de door het verkochte producten. Elke persoon / organisatie die het handelsmerk illegaal of zonder nog een machtiging of een ander merkteken gebruikt, dat bedrieglijk lijkt op het handelsmerk of een ander intellectueel eigendom dat eigendom is van de RUG-Republiek, wordt doorgegaan in overeenstemming met de wet en dergelijke juridische stappen kan crimineel met zich meebrengen en / of civielrechtelijke procedures in de bevoegde rechtbanken.

11.2 De RUG-REPUBLIEK is de exclusieve eigenaar / eigenaar van het auteursrecht van het ontwerp, de lay-out, inhoud en software van de website en alle gedrukte materiaal, waaronder, maar niet beperkt tot, brochures, vliegers enz. En elke inbreuk en / of ongeoorloofd gebruik daarvan zal krachtig worden behandeld in overeenstemming met de wet.

12. DISCLAIMEr

12.1 De informatie in de TRR-website is alleen voor uw algemene informatie over de RUG-REPUBLIEK. Het vormt geen advies en u zou niet moeten vertrouwen op dergelijke informatie voor het maken / afhouden van een beslissing nemen.

12.2 De RUG-REPUBLIEK hierbij sluit elke garantie uit, uitdrukkelijk of impliciet, wat betreft de juistheid, volledigheid, tijdigheid, nauwkeurigheid, fitness voor een bepaald doel van de TRR-website of een van de inhoud ervan.

12.3 Door toegang te krijgen tot de website, stemt u ermee akkoord dat de RUG-Republiek niet aansprakelijk is voor eventuele directe / indirecte of gevolgschade, schadevergoeding of vergoeding die voortvloeit uit het gebruik van de informatie en het materiaal in de TRR-website of van uw toegang van ander materiaal op de Internet via weblinks voor / van de TRR-website.

13. Geschillenbeslechting

13.1 Elk geschil met betrekking tot een van deze bepalingen en voorwaarden of een transactie van de door u uitgevoerde aankoop, hoewel de TRR-website wordt ingediend bij de enige arbitrage in het kader van de arbitrage- en bemiddelingswet, 1996. De enige arbiter wordt door de RUG-Republiek benoemd. De toekenning van de arbiter is definitief en bindend u als een decreet van een rechtbank. De jurisdictie en locatie voor arbitrage zijn alleen in New Delhi, India.

14. Disclaimer

14.1 Indien een clausule (of een deel van een clausule) van deze overeenkomst wordt aangetoond door een rechtbank of autoriteit van de bevoegde rechtsmacht om ongeldig, niet-afdwingbaar of illegaal te zijn, blijven de andere bepalingen blijven bestaan ​​en van kracht blijven.

15. Jurisdictie

15.1 Door deze website te openen, gaat u ermee akkoord dat alleen de rechtbanken in New Delhi, India de jurisdictie hebben om elke reeks of andere procedures te vermaken door of tegen de RUG-Republiek.

16. Prijsinformatie

16.1 De invoerrechten en btw die door het land van bestemming wordt toegepast, variëren over de hele wereld en zijn niet mogelijk voor TRR om aan de lokale overheid te betalen. In het geval dat dit van toepassing is, worden deze in rekening gebracht volgens lokale wetten door de koeriersbedrijf rechtstreeks aan de consument op het moment van levering. De kosten van verzending / transport tot op de bestemming worden betaald door TRR aan DHL / FEDEX. De RUG-Republiek behoudt zich het recht voor de prijzen in de toekomst te herzien.